Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

RÓŻALSKI Stefan


Osoba
RÓŻALSKI Stefan
Urodzony
1890
Zmarł
?
Opis

kierownik Komendy Linii Kolejowych Dowództwa Głównego w Po­znaniu, kapitan Wojska Polskiego.

Ur. 11.05.1890 w Słupi (ówczesny pow. kępiński), w rodzinie dzierżawcy Stanisława i Emilii z Wró­blewskich. Ukończył wyższą sekundę gimnazjum w Gnieźnie, poświęcając się zawodowi bankow­ca. Do armii niemieckiej wcielony w sierpniu 1914 r. 15 lutego 1918 r. mianowany został podporucznikiem. Na początku listopada 1918 r. zdemobilizowany w Poznaniu, gdzie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego.

Po wybuchu po­wstania zgłosił się do dyspozycji Dowództwa Głównego. 7 I 1919 r. rozkazem dziennym Dowództwa Głównego (nr 7) objął kierownictwo Komendy Linii Kolejowych Dowództwa Głównego w Po­znaniu. Dekretem Komisariatu NRL nr 171 (z 25 czerwca 1919 r.) został mianowany porucznikiem. Jak wynika z wniosku odznaczeniowego: Dzięki jego energicznej postawie wobec urzędników Niemców, możliwe było uruchomie­nie polskich przewozów kolejowych (...).

Po 15 li­stopada przeszedł do Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu. Po 1921 r. był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza w stopniu kapitana. Po 1939 r. losy jego są nieznane. Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości.

Bibliografia
B. Polak, Różalski Stefan (1890-?), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 311-312.
Autor wpisu
Michał Polak