Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JUDEK Roman


Osoba
JUDEK Roman
Urodzony
1898
Zmarł
1981
Opis

powstaniec wielkopolski. Ur. 23 listopada 1898 r. w Pniewach, w rodzinie krawca Melchiora i Marii Anders. Uk. szkołę powszechną i 3 – letnią szkołę zawodową i uzyskał dyplom mistrza piekarniczo – cukierniczego. W 1917 wcielony do armii pruskiej walczył na froncie zachodnim. Po demobilizacji wrócił w rodzinne strony.

Pod koniec grudnia 1918 r. wstąpił ochotniczo do oddziałów powstańczych. Później uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Po zwolnieniu z wojska pracował w wyuczonym zawodzie. Od 1929 dzierżawił dwie piekarnie w Poznaniu przu ul. Kramarskiej i Żupańskiego. W 1932 r. został kierownikiem kawiarni „U Fangrata” w Poznaniu przy ul Ratajczaka. W latach 1935 – 1939 był właścicielem hotelu, restauracji i kawiarni w Chojnicach 9 nieruchomość ta została odkupiona od Niemca Kurta Fischera).

W okresie okupacji niemieckiej był poszukiwany przez hitlerowców za działalność niepodległościową; ukrywał się w Warszawie i jej okolicy. Po zakończeniu wojny podjął pracę w poznańskiej gastronomii. Był instruktorem i rzeczoznawcą ds. gastronomii. W 1968 r. przeszedł na emeryturę.

Zmarł 27 maja 1981 r. w Poznaniu i jest pochowany na cm. junikowskim. Odznaczony był : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Srebrnym Krzyżem Zasługi; Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz odznakami. Żonaty z Jadwigą Pazderską, miał córkę Eugenię

(zamężna Żyła, inż. rolnik).

Bibliografia
E. Tomkowiak, Judek Roman (1898-1981), (w:) Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. I, Poznań 2005, s. 82.
Autor wpisu
Ewelina Tomkowiak