Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

RAWLINGS Henry B.


Osoba
RAWLINGS Henry B.
Urodzony
brak danych
Zmarł
brak danych
Opis

członek Brytyjskiej Misji Wojskowej, wysłanej przez Foreign Office w grudniu 1918 r. do Polski w celu obserwacji krystalizowania się władzy polskiej. Misja towarzyszyła Ignacemu J. Paderewskiemu podczas jego działalności politycznej w kraju, będąc w kontakcie z Foreign Office.

Kmdr por. Rawlings dołączył do misji brytyjskiej w Kopenhadze, gdzie 23.12.1918 r. wszedł razem z płk Harrym H. Wade – brytyjskim attache wojskowym w Kopenhadze na pokład krążownika „Concord”. 25.10.1918 r. dotarł do Gdańska, a dzień później do Poznania. Od 27 grudnia misja znalazła się w centrum wydarzeń, towarzysząc I. Paderewskiemu w znamiennym przemówieniu i obserwując wybuch powstania.

Jako wysłannik płk. H. Wade’a Rawlings uczestniczył m.in. w negocjacjach z dowódcami niemieckich WJ oraz władzami cywilnymi rejencji poznańskiej. Następnie z komisją przebywał w Warszawie, a 23.01.1919 r. na prośbę rządu polskiego został wysłany na Śląsk Cieszyński w celu zbadania sprawy wkroczenia wojsk czechosłowackich. Wraz z por. R. Fosterem przeprowadzili rozmowy ze stroną czechosłowacką, wykrywając jej manipulację w kwestii nieuprawnionego wykorzystania nazwy międzysojuszniczej misji pokojowej do próby skłonienia wojsk polskich do dobrowolnego wycofania się.

Bibliografia
M. Polak: Brytyjczycy a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, „Powstaniec Wielkopolski”, Rocznik Oświatowo-Historyczny, nr 20, Poznań 2014, s. 3-9.
Autor wpisu
Michał Polak