Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

PIESZAK Józef


Osoba
PIESZAK Józef
Urodzony
1886
Zmarł
1941
Opis

uczestnik walk na froncie płn. powstania wielkopolskiego. Ur. się 13 marca 1886 r. w Kornatach (pow. wrzesiński), w rodzinie chłopskiej Wawrzyńca i Pelagii z Mullerów. Wziął udział w strajku szkolnym w obronie polskiej mowy. W latach 1912-1914 należał do Towarzystwa Gimnastycznego „So­kół". W 1915 r. wcielony do armii niemieckiej, brał udział w walkach na froncie zach.

7 1 1919 r. wstąpił ochotniczo do 4 kompanii poznańskiej i uczestniczył w walkach pod: Szubinem, Rynarzewem, Turami i Brzóskami, a następnie w sze­regach 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź­niejszy 58 Pułk Piechoty) na froncie litewsko--białoruskim, aż do końca wojny. W maju 1920 r. został awansowany do stopnia kpr. Również w tym czasie został ranny w prawą rękę. Po zde­mobilizowaniu osiedlił się w Bortnicy (pow. dubieński) na Wołyniu. Należał do Związku Osadników Wojskowych.

Wysiedlony podczas II woj­ny światowej do Archangielska.

Zmarł 13 stycz­nia 1941 r. w miejscowości Małaja-Jaługa. Od­znaczony był m.in. Krzyżem Walecznych i Me­dalem Niepodległości. Żonaty z Franciszką z Piotrowiczów, miał czworo dzieci: Zofię (1923), Waleriana (1925-1943), Ryszarda (1931-1971) oraz Wandę (1933).

Bibliografia
Z. Kościański, Pieszak Józef (1886-1941), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 136-137.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański