Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

WABIŃSKI Bolesław


Osoba
WABIŃSKI Bolesław
Urodzony
1888
Zmarł
1978
Opis

ur. się 16 marca 1888 r. w Wielichowie, w rodzinie Bolesława i Anny z. d. Scharwenka (Szarwenka). W latach 1894 – 1902 uczęszczał do siedmioklasowej szkoły powszechnej w Wielichowie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę zawodu w Spółdzielczej Mleczarni w Grodzisku i jednocześnie uczęszczał do dwuletniej szkoły dokształcającej. Po zdaniu egzaminów zawodowych pracował jako pracownik mleczarski. W 1909 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 12 Pułku Grenadierów we Frankfurcie nad Odrą. Po jej ukończeniu dalej pracował w niemieckich mleczarniach.

Wybuch I wojny światowej zastał go we Wrocławiu. W 1915 r. został powołany do wojska niemieckiego. Po krótkim pobycie na froncie został odkomenderowany do prac w administracji wojskowej. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do Wielichowa. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego 4 stycznia 1919 r. wstąpił do kompanii wielichowskiej ppor. Kazimierza Szcześniaka. Przydzielony został do sekcji patrolowej i gońców pieszych.. Brał udział w m. in. obronie Kargowy (12 lutego 1919 r.). Następnie został przydzielony do kompanii ppor. Stanisława Bobkiewicza zajmującej stanowiska w okolicach Grójca i Chobienic, gdzie pełnił prace kancelaryjne. Po włączeniu wojsk wielkopolskich do Wojska Polskiego dalej pełnił funkcje kancelaryjne (podoficer płatniczy), m. in. w baonie zapasowym 61 Pułku Piechoty w Gnieźnie i w 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu.

W 1922 r. na własna prośbę odszedł z wojska i wrócił do wyuczonego zawodu. W 1923 r. objął funkcję kierownika mleczarni w Jezierzycach Kościelnych w pow. leszczyńskim. Po wybuchu II wojny, przez całą okupację, pracował w niemieckich mleczarniach w Poznaniu, Krzesinach i Stęszewie. Po zakończeniu wojny powrócił do Wielichowa i podjął pracę jako pomocnik księgowej w Fabryce Cukierków „Mewis” w Wielichowie. Po jej likwidacji podjął prace w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wielichowie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie do emerytury pracował w Gminnej Radzie Narodowej w Wielichowie jako sekretarz. W 1963 r. przeszedł na emeryturę. Był członkiem Koła ZBoWiD w Wielichowie. Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Rodziny nie założył.

Zmarł 11 sierpnia 1978 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Wielichowie.

Bibliografia
Z. Jóźwiak, Wabiński Bolesław (1888-1978), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XII, red. B. Polak, Poznań 2015, s. 166-167.
Autor wpisu
Zenon Jóźwiak