Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BIAŁY Wojciech


Osoba
BIAŁY Wojciech
Urodzony
1897
Zmarł
1926
Opis

członek POW ZP, lotnik, por. Wojska Polskiego. Ur. 17 kwietnia 1897 r. w Olszewie (ówczesny pow. śmigielski), w rodzinie chłopskiej Józefa i Karoli­ny ze Spychałów. Po ukończeniu 6 klas gimna­zjum podjął naukę w przemysłowej szkole uzu­pełniającej. 21 czerwca 1916 r. został powołany do ar­mii niemieckiej, z przydziałem do 5 baonu sape­rów. Skierowany do szkoły obsługi reflektorów przeciwlotniczych, ukończył kurs 25 listopada. Do 2 czerwca 1917 r. przebywał w Szkole Obrony Pilot, jako instruktor, następnie, w szkole lotni­czej w Elblągu i Bydgoszczy (3 czerwiec - 29 wrzesień 1917).

Po dłuższej chorobie od 1 maja 1918 r. został przy­dzielony jako pilot do 1 eskadry lotniczej na front zach. we Francji. Zdemobilizowany (21 listopada 1918), przyjechał do Poznania, gdzie 26 listopada wstąpił do POW ZP, z zadaniem współpracy z ko­mórką tej organizacji w Stacji Lotniczej na Ławi­cy. Uczestniczył w przygotowaniach i zajęciu tej stacji. 6 1 1919 r. zgłosił się do służby w lotnictwie i z grupą pilotów dokonał lotów nad Pozna­niem z polskimi znakami na skrzydłach.

25 stycz­nia został mianowany kapralem, 7 lutego sierżantem, a 21 czerwca - podporucznikiem (ze starszeństwem od 1 stycznia 1918). Wykonał szereg lotów bojowych i rozpoznaw­czych na froncie zach. i płn. Pełnił funkcję kie­rownika ruchu lotniczego na lotnisku Ławica. W końcu maja 1919 r. wszedł w skład kadry latającej 4 Eskadry Lotniczej Wielkopolskiej.

15 sierpnia 1920 r. został przydzielony do 18 Eskadry Lotniczej, a 5 grudnia do Wojskowej Stacji Lotni­czej na Ławicy, z przydziałem do 15 Eskadry 3 Pułku Lotniczego; mianowany porucznikiem, dowód­cą oddziału sztabowego i oddziału reflektorów (1921-1926). Od 9 września 1925 r. latał w 34 Eskadrze 3 Pułku Lotniczego. Zm. 7 grudnia 1926 r. w Poznaniu, został pochowany na tamtejszym cmentarzu garnizonowym. Był odznaczony m.in.: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Zawarł związek małżeński z Zofią z Greków, dzieci nie pozostawił.

Bibliografia
Biały Wojciech (1897-1926), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B.Polak, Poznań 2002, s. 32.
Autor wpisu
Bogusław Polak