Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ZABÓR Stanisław


Osoba
ZABÓR Stanisław
Urodzony
1883
Zmarł
1981
Opis

dowódca kompa­nii Straży Ludowej w Wąsowie.

Ur. się 12 października 1883 r. w Chraplewie (pow. nowo-tomyski), w rodzinie rolnika Józefa i Marianny z Dankowskich. Po ukończeniu szkoły powszech­nej w Chraplewie, pracował jako robotnik rolny w majątku Wąsowo. W 1902 r. powołany został do służby czynnej w 2 Pułku Dragonów armii nie­mieckiej (Schwecht n. Odrą). W latach 1905--1908 pracował jako robotnik rolny, następnie włodarz w głównym majątku w Wąsowie. Pod­czas I wojny światowej powołany do 7 baonu 273 Pułku Artylerii Lekkiej, skierowany został na front zach. Awansował do stopnia sierż. W listo­padzie 1918 r. zorganizował kompanię Straży Lu­dowej w Wąsowie, która pełniła służbę wartow­niczą i patrolową. Brał czynny udział w oswobo­dzeniu Nowego Tomyśla (z 2 na 3 I 1919). Pełnił w powstaniu funkcję członka PRL. W niepod­ległej Polsce był m.in. członkiem NPR, Sejmiku Powiatowego, Sejmiku Wojewódzkiego oraz pre­zesem filii Związku Zawodowego Robotników Rolnych. Do 1932 r. pracował w Wąsowie, na­stępnie w Dziekance (pow. gnieźnieński) i Pawłówku (pow. nowotomyski).

Po II wojnie świa­towej nadal czynnie działał w branży rolniczej, pełnił funkcję kierownika PGR w Pawłówku.

Zmarł 20 czerwca 1981 r. w Nowym Tomyślu. Odznaczony był m.in. Orderem Odrodzenia Pol­ski V kl., Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Dwukrotnie żonaty, z Katarzyną z Piechotów oraz Walentyną z Jandych, pozostawił dzieci: Ka­rola (1906), Stanisława (1908), Franciszka (1912), Maksymiliana (1914), Brunona (1918) oraz Mar­tę (1920) i Teresę (l932).

Bibliografia
Z. Kościański, Zabór Stanisław (1883-1981), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 226.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański