Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CECH Stanisław


Osoba
CECH Stanisław
Urodzony
1900
Zmarł
1985
Opis

powstaniec bukowiecki. Ur. się 17 września 1900 r. w Bukowcu w powiecie nowotomyskim w rodzinie pracownika kolejowego Jakóba Cecha i Marianny z domu Sobieraj. Uczęszczał do 4 - klasowej szkoły powszechnej w Bukowcu. W dniu 18. kwietnia 1918 r. powołany został do wojska niemieckiego i to do 24 pułku piechoty w Neuruppin, gdzie pełnił służbę do grudni 1918 r..

W dniu 12 grudnia 1918 r. otrzymał 8 : dniowy urlop i udał się do Bukowca do moich rodziców, do formacji nie wrócił, tylko wstąpił jako ochotnik w dniu 28.XII.1918 r. do tworzącego się w Bukówcu oddziału powstańczego, gdzie brał czynny udział patrolach i :odwachu w Bukowcu. We wniosku odznaczeniowym WKP zapisano: „Wstąpił w dniu 28.12.1918 r. do tworzącego się na terenie Bukowca oddziału powstańczego. Oddział ten w dniu 4.01.1919 r. połączył się z kompanią opalenicką pod dowództwem Klemczaka. Następnie brał udział w walkach z bronią w ręku pod Zbąszyniem, Nowym Dworem i w walkach o dworzec w Zbąszyniu”.

W dniu 19 marca 1919 r. powołany został przez P.K.U. Szamotuły do II baonu garnizonowego w Poznaniu, l marca 1920 r. przydzielony został do 2 pułku strzelców wlkp. i wyruszył na front litewsko – białoruski, gdzie brał udział w walkach pod Bobrujskiem i Szaciłkami. W pułku tym po­został na froncie jak i w garnizonie - do czasu zwolnienia tj. do 8.01.1923 r.. Od tego czasu do lipca 1923 r. przebywał u swych rodziców w Bukowcu. W dniu 9.07.1923 r. objął posadę : sekretarza w ówczesnym Komisariacie Obwodowym w Miedzichowie, gdzie po reorganizacji w lipcu 1928 r. - Komisariatu na Wójtostwo, zaś l.04.1935 r. na gminę zbiorową pozostał na tym stanowisku do wybuchu II wojny światowej.

Zmarł 5 maja 1985 roku, pochowany w Miedzichowie. Odznaczony WKP.

Bibliografia
Z. Kościański, Cech Stanisław (1900-1985), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIV, red. B. Polak, Poznań 2017, s. 28.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański