Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KASPROWICZ Bolesław Michał


Osoba
KASPROWICZ Bolesław Michał
Urodzony
1859
Zmarł
1943
Opis

przemysłowiec, działacz narodowy i niepodległościowy. Ur. się 29 IX w Czempiniu jako syn kupca Dionizego i Salomei z Kuczyńskich. Po ukończeniu szkoły handlowej w Poznaniu, jako akwizytor alkoholu podróżował po Europie. W 1888 założył w Gnieźnie 1. pol. wytwórnię wódek i likierów w zab. pr. (ob. ul. B. Chrobrego 3). Produkował ok. 120 gat. wódek i likierów oraz 11 rodzajów koniaków z pol. nazwami. Założył własne hurtownie w Poznaniu i Berlinie, składy gł. w Warszawie i Paryżu, placówki depozytowe w zach. krajach E. i w USA.

Do 1939 r. uzyskał na wystawach i targach kraj. oraz zagr. 93 wyróżnienia i nagrody. Wspierał organizacje narodowe w Westfalii i Nadrenii. Współtwórca Zw. Tow. Kupieckich w P., inicjator czasopisma „Kupiec”. Od 1910 r. był naczelnikiem a potem prezesem TG „Sokół” w Gnieźnie. W czasie I w. św. współpracował z Tajnym Kom. Obyw. w Poznaniu. 14 XI 1918 r. stanął na czele miejscowej RR oraz MRL (20 XI). Z ramienia RR został decernentem (kontrolerem) burmistrza Gniezna. Delegat na Pol. Sejm Dzielnicowy, członek NRL, uczestniczył w przygotowaniach do powstania w Gnieźnie. W jego kamienicy odbywały się kolejne narady lokalnych niepodległościowców. Współpracował ściśle z ppor. Z. Kittlem.

Na czele delegacji Gniezna uczestniczył w powitaniu I. Paderewskiego w P. Był założycielem i fundatorem gimnazjum żeńskiego im. bł. Jolenty, w którym przez dwa lata opłacał pensje nauczycielom i ponosił koszty utrzymania budynku. Pełnił liczne funkcje samorządowe i korporacyjne: m.in.: radny m. Gniezna w l. 1919-1939, radca i prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy (1906-1928). Od 1933 r. był prezesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gnieźnie. Od 1938 r. aktywnie pracował w komitecie wykonawczym Funduszu Dozbrojenia Armii. Otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna.

Wysiedlony w 1943 r. do Generalnego Gubernatorstwa, zmarł w Warszawie 15 X 1943 r. W 1946 r. przeniesiony do grobowca rodzinnego w Gnieźnie na cmentarzu św. Piotra i Pawła. Żonaty z Ewą Bachmat-Rudlicką, z którą trzy córki: Jadwigę, Halinę i Wandę oraz syna Bolesława Piotra. Odznaczony: Orderem Polonia Restituta IV kl., ZKZ, MN. Orderem Lwa Białego III kl. (czeski).

Bibliografia
Kasprowicz Bolesław Michał (1859-1943), (w:) J. Karwat, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. G. Musidlak, Gniezno 2018, s.229-230.
Autor wpisu
Janusz Karwat