Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KRĘCZYŃSKI Franciszek


Osoba
KRĘCZYŃSKI Franciszek
Urodzony
1885
Zmarł
1961
Opis

powsta­niec kompanii chobienickiej. Ur. się 29 stycz­nia w 1885 r. w Chobienicach (pow. wolsztyński), w rodzinie robotnika Michała i Ewy z Jankowiaków. Po ukończeniu szkoły powszechnej wy­jechał do Niemiec, gdzie odbył służbę wojskową w latach 1905-1907. W międzyczasie pracował jako robotnik sezonowy. Podczas I wojny świato­wej służył w armii niemieckiej. We wrześniu 1916 r. zdezerterował.

W szeregi powstańczej kompanii chobienickiej wstąpił 5 I 1919 r. Wal­czył pod Wolsztynem, Kopanicą, Babimostem j Wielkim Grójcem. Po zakończeniu działań po­wstańczych przydzielono go do 7 Pułku Strzel­ców Wielkopolskich (później 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej). 9 V 1919 r. zwolniony do rezer­wy. W listopadzie 1919 r. zamieszkał w mieście Żodyń Nowy i podjął pracę w PKP (Odcinek Dro­gowy Wolsztyn), l IX 1939 r., na polecenie władz wojskowych, dokonywał zniszczeń na linii kole­jowej Wolsztyn-Poznań.

3 X 1939 r. powrócił w rodzinne strony. W 1941 r. został wywieziony na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Po zakoń­czeniu działań wojennych powrócił (9 V 1945) do Żodynia Nowego. Pracował w PKP do przejścia na emeryturę (1948). W 1960 r. zamieszkał u sy­na we wsi Szczaniec powiat świebodziński, województwo lubuskie. Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich.

Zmarł 10 paździer­nika 1961 r. Żonaty z Marią Moder, miał dzieci: Helenę (1920), Stanisława (1921), Franciszka (1925), Józefa (1929).

Bibliografia
Z. Kościański, Kręczyński Franciszek (1885-1961), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 90-91.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański