Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MATYSIAK Gracjan


Osoba
MATYSIAK Gracjan
Urodzony
1897
Zmarł
1987
Opis

ur. się 13 października 1897 r. w Zieminie (pow. śmigielski), w rodzinie leśniczego Andrzeja i Marii ze Śledzików. Wychowany w duchu patriotycznym, wziął udział w strajku szkolnym w Zieminie. Po ukończeniu 14 lat praktykował jako uczeń mle­czarski. 10 VI 1918 r. powołany do armii niemieckiej, wysłany został na front zach., na któ­rym zginął jego 18-letni brat Władysław. Po za­wieszeniu broni ruszył pieszo z Saint Amand we Francji, przez Belgię, Nadrenię do Berlina.

Do Ziemina wrócił w samą Wigilię Bożego Narodze­nia 1918 r. 3 I 1919 r. zgłosił się ochotniczo do drużyny ziemińskiej, wchodzącej w skład kompa­nii wielichowskiej, dowodzonej przez dawnego nauczyciela, ppor. K. Szcześniaka. Uczestniczył w walkach pod Kopanicą, utrzymując posterunek k. Jaromierza, następnie pod Międzychodem. W ramach 2 kompanii ckm 56 Pułku Piechoty skierowany został na front litewsko-białoruski (od l X 1919 aż do końca wojny). Pełnił funkcję podoficera gospodarczego baonu. 21 XII 1920 r. awansowany do stopnia plut.

Do rezerwy zwol­niono go 17 VIII 1921 r. Pracował kolejno w Urzędzie Skarbowym w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Obornikach (jako kierownik działu rachunkowo-kasowego). Unikając wysiedlenia, licząc się z ewentualnymi represjami (po IX 1939) okupanta, zamieszkał w Siekowie (pow. kościański), następnie w Zieminie, a od 1940 r. ponownie w Obornikach, gdzie w Urzędzie Skar­bowym pracował do przejścia na emeryturę (1965). W 1978 r. zamieszkał w Nowym Tomy­ślu. Był członkiem ZBoWiD-u.

Zmarł 10 paź­dziernika 1987 r. Odznaczony m.in. Orderem Od­rodzenia Polski V kl., WKP, Odznaką Pamiąt­kową Wojsk Wielkopolskich, Odznaką Pamiąt­kową 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Oże­nił się z Heleną z Preislerów i miał dwoje dzieci - Krystynę oraz Hannę.

Bibliografia
Z. Kościański, Matysiak Gracjan (1897-1987), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s.117-118.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański