Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JELLENTA Stefan


Osoba
JELLENTA Stefan
Urodzony
1899
Zmarł
1991
Opis

podpułkownik WP, historyk. Ur. 14.04.1899 w rodzinie adwokata Cezarego i Albiny z d. Szawińskiej, nauczycielki muzyki i języków obcych. Jako uczeń od 4 sierpnia 1914 r. służył w Oddziale Skautów 1 pułku piechoty Legionów Polskich. W k. 1914 r. jako nieletni został zwolniony z wojska. Od kwietnia 1915 r. ponownie w Legionach Polskich, c. ranny w październiku na Wołyniu. W 1918 r. zdał maturę w Warszawie. Wstąpił do Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej.

W styczniu 1919 r. mianowany podporucznikiem. W 1920 r. na własną prośbę objął dowództwo kompanii w 69 pp Wlkp. W pułku służył do 1925 r. W 1935 r. został etatowym pracownikiem Wojskowego Biura Historycznego, m.in. podejmując problematykę walk powstańczych na południowym odcinku powstania wielkopolskiego. Za udział w kampanii wrześniowej w szeregu 336 pp odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Wojnę spędził w niemieckich obozach jenieckich, m.in. w oflagu VI B Dösel, gdzie organizował obozową konspirację.

Po wojnie m.in. pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu, a w latach 1958-1968 jako adiunkt w Wojskowym Instytucie Historycznym. Wiele pisał, m.in. na temat zbrodni Wehrmachtu 1939-1945 i kampanii wrześniowej. Od lat sześćdziesiątych XX w. zajął się rolą

Podpułkownik S. Jellenta zmarł 12 czerwca 1991 r. i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim. Odznaczony był Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi i in.

Bibliografia
W. Handke, O godne miejsce spoczynku dla generała Stanisława Taczaka… Stefan Jellenta – żołnierz i historyk (1899-1991), (w:) Ku prawdzie. Historycy powstania wielkopolskiego w pamięci następców, pod red. Z. Jóźwiaka, B. Polaka, M. Polaka, Kościan-Leszno 2015, s. 129-135.
Autor wpisu
Bogusław Polak