Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ŻÓŁTOWSKI Leon


Osoba
ŻÓŁTOWSKI Leon
Urodzony
1877
Zmarł
1956
Opis

ziemianin, działacz niepodległościowy, polityk i przemysłowiec.

Ur. 29 XI w Niechanowie, jako syn Stanisława i Marii z Sapiechów. Do 1893 r. uczył się w gimnazjum krotoszyńskim, potem w Akwizgranie. W Li?ge ukończył studia politechniczne w zakresie chemii, specjalność cukrownictwo. W 1899 r. powrócił do rodzinnego majątku Niechanowo, zajmując się gospodarowaniem, działalnością w kółkach rolniczych, w zarządzie Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W czasie wojny związany z Centralnym Komitetem Obywatelskim w Poznaniu. 25 XI 1918 r. został członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Witkowie. Reprezentował okręg witkowski na Polskim Sejmie Dzielnicowym 3-5 XII 1918 r.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego został delegowany przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej do paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego, by informować go o sytuacji w Wielkopolsce. W końcu 1919 r. został pełnomocnikiem szefa departamentu rolnictwa w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej. W latach 1922-1931 był posłem na Sejm RP z ramienia Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego. Członek Wielkopolskiego Związku Ziemian.

W X 1939 r. został uwięziony prze władze okupacyjne i do I 1940 r. przebywał w Forcie VII. Po wojnie pracował do 1946 r. na stanowisku dyrektora mączkarni w Toruniu.

Zmarł w Warszawie 2 VII 1956 r. i tam został pochowany. Od 1903 r. żonaty z Heleną Mężyńską, z którą miał troje dzieci: Marię (1905-1999), Władysława (1910-1940) i Jadwigę (1911-?).

Bibliografia
J. Karwat, Żóltowski Leon (1877-1956), (w:) J. Karwat, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. G. Musidlak, Gniezno 2018, s. 273.
Autor wpisu
Janusz Karwat