Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MASŁEK Antoni


Osoba
MASŁEK Antoni
Urodzony
1900
Zmarł
1973
Opis

powstaniec, chorąży WP. Ur. się 2 sierpnia 1900 r. w Lubaszu (powiat czarnkowski), syn urzędnika Marcina i Marianny z domu Garstka. W latach 1907- 1914 uczęszczał do szkoły powszechnej w Lubaszu. Powołany do wojska niemieckiego 11 maja 1918 r. – 86 Królewski Pułk Fizylierów (1 Szlezwicko – Holsztyński w Sonderburg. W dniu 11 grudnia 1918 r. zdezerterował i powrócił do domu. Obok braci: Stanisława (ur. 30 stycznia 1887 r.) i Bolesława (ur.8 czerwca 1898 r.) brał czynny udział w pracach tajnych organizacji, które były zaczątkiem oddziałów powstańczych na terenie powiatu czarnkowskiego.

Od 5 stycznia 1919 r. uczestniczył w walkach o oswobodzenie Czarnkowa,. w zdobyciu Chodzieży (8 stycznia 1919 r,), w bitwie pod Wrzeszczyną (4 lutego 1919 r.) oraz w walkach pod Roskiem (7 lutego 1919 r.). 11 kwietnia 1919 r, wycofany do garnizonu w Gnieźnie. Już w dniu 17 maja 1919 r. odkomenderowany jako elew na dziewięciomiesięczny kurs do Centralnej Szkoły Podoficerów Piechoty w Poznaniu. Po jego ukończeniu 9 stycznia 1920 r. otrzymał stopień starszego szeregowca, a już 10 stycznia 1920 r. został kapralem i sprawował tam funkcję instruktora.

10 maja 1920 r. mianowany plutonowym, zgłosił się ochotniczo na front ukraiński. Z 105. pp brał czynny udział w walkach pod Berdyczowem (22.05.1920 r.), pod Zwiachlem (3.06.1920) r., pod Równem (12.06.1920 r.), pod Korcem (21.07.1920 r.), pod Osowcem (24.07.1920 r.) oraz pod Jedwabnem (27.07.1920 r.), gdzie został ranny i wzięty do niewoli bolszewickiej. Uwolniony, wrócił 1 października 1920 r. do 67. pp , który stał się jego macierzystą jednostką. Dnia 17 lipca 1920 r. mianowany sierżantem, a 5 sierpnia 1925 r. starszym sierżantem. 1 stycznia 1936 r. awansował do stopnia chorążego. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił m.in. funkcję instruktora PW na powiat lubawski, zastępcy dowódcy plutonu strzeleckiego w 1. kompanii I. batalionu oraz dowódcy plutonu w kompanii przeciwpancernej 67. pp.

Brał udział jako d-ca plutonu ppanc batalionu Obrony Narodowej „Brodnica” w wojnie 1939 roku. W latach 1939-1945 w niewoli niemieckiej (po 18 września 1939 r. do 2 maja 1945 r.). Po II wojnie światowej powrócił do Brodnicy, gdzie pracował w Zakładach Mięsnych aż do przejścia na emeryturę.

Zm. w Brodnicy 8 lutego 1973 r. pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Odznaczony: Medalem Niepodległości (1937), Brązowym Krzyżem Zasługi (1928), Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921 (1928), Medalem Dziesięciolecia (1928), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1957).

Bibliografia
Z. Kościański, Masłek Antoni (1900-1973), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIII, red. B. Polak, Poznań 2016, s.116-117.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański