Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KOSTENCKI Leon


Osoba
KOSTENCKI Leon
Urodzony
1894
Zmarł
1919
Opis

ziemianin, działacz niepodległościowy, dowódca 2 kompanii gnieźnieńskiej, por. WP. Ur. się 9 I w Pawłowie, jako syn ziemianina Marcina i Stanisławy. Mieszkał w Nidomiu (ówczesny pow. Witkowo). W czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, był w stopniu ppor. – przebieg służby K. jest nieznany.

Od XI 1918 r. związany z gnieźnieńskimi niepodległościowcami. Nie znana jest w pełni jego rola w pierwszych dniach powstania w Gnieźnie. Brał udział w wyprawie ppor. P. Cymsa na Kujawy. Wg niepotwierdzonej relacji ranny w pierś podczas walk o Inowrocław. W nast. dniach występował jako oficer 3 kp. gnieźnieńskiej. W II 1919 r. uczestniczy jako d-ca kp. 2 batalionu 1 Pułku Rezerwowego Strzelców w walkach na froncie północnym (później 10 PSW).

18 VI 1919 r. K. wykonywał ze swoją kp. zwiad bojowy pod Rynarzewem. Mając wsparcie samochodu pancernego „Kazimierz Grudzielski”, po przekroczeniu mostu na Kanale Noteckim, posuwając się w stronę Kruszyna Krajeńskiego, spotkał się ze zmasowanym ogniem zaporowym niemieckich miotaczy min. K. przeprowadził brawurowy kontratak, podczas którego został ciężko ranny. Przewieziony został do szpitala polowego w Szubinie, gdzie zmarł 20 VI 1919 r. Pochowany został na cm. parafialnym w Pawłowie. Obecnie jego grób nie istnieje.

Bibliografia
W. Kiełbowski, Kostencki Leon (1894-1919), (w:) J. Karwat, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. G. Musidlak, Gniezno 2018, s. 233.
Autor wpisu
Waldemar Kiełbowski