Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

DZIERZGOWSKI Michał


Osoba
DZIERZGOWSKI Michał
Urodzony
1902
Zmarł
1940
Opis

porucznik pilot - obserwator, doktor chemii. Ur.18 września 1902 roku w P-niu w rodzinie aptekarza Edmunda i Marii z Grochowskich. Uk. Gimn. św. Marii Magdaleny w P-niu i Wy­dział Filozoficzny UP. Jako gimnazjalista wstąpił do oddziałów Straży Ludowej, brał udział w walkach ulicznych w czasie powstania wlkp. 1918/1919. 16 I 1919 zgłosił się ochotniczo do WP i został przyjęty do Wojsk Lotniczych w Ławicy. Przeszedł kurs mechaników i obserwatorów oraz ukończył Szkołę Podchorążych w W-wie.

W styczniu 1920 otrzymał przydział do 14 Lotniczej Eskadry Wywiadowczej i brał udział w walkach na Froncie Litewsko – Białoruskim. 17 IV 1920 w czasie bombardowania lotniska w okolicy stacji kolejowej Sławiany, na linii Borysów - Orsza, samolot polski zaatakowany zo­stał przez 2 nieprzyjacielskie płatowce. W czasie walki powietrznej obserwator zest­rzelił jeden z samolotów wroga. Za czyn ten został odznaczony Krzyżem VM 5 kl. nr 8104. Przez kilka tygodni służył w VII Dywizjonie Lotniczym, później walczył w składzie 8 Lotniczej Eskadry Wywiadow­czej na Froncie Wołyńskim.

Po zawieszeniu broni ukończył Szkołę Podchorążych w Bydgoszczy i wraz z 3 Lotniczą Eskadrą Wywiadowczą brał udział w walkach na Wileńszczyźnie. 15 II 1923 w stopniu por., został przydzielony do Szk. Pilotów w Bydgoszczy, następnie do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu, po ukończeniu której służył w 3 p. lotniczym w P-niu. W lipcu 1925 przydzielony do K-dy Portu Lotniczego w Dęblinie, później do Ko­mendy Głównej Wojskowej Stacji Meteorologicznej. W stan spoczynku przeszedł w 1931. Po zwolnieniu z wojska ukończył studia chemiczne i uzyskał doktorat. We wrześ­niu 1939 zmobilizowany, był adiutantem d-cy dyonu szkolnego Bazy Lotniczej nr 3.

Przebywał w niewoli radzieckiej, został zamordowany w Katyniu w IV 1940 roku. Odznaczony był m. in.: KW.

Bibliografia
E. Tomkowiak, Dzierzgowski Michał (1902-1940), (w:) Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. I, Poznań 2005, s. 51- 52.
Autor wpisu
Eligiusz Tomkowiak