Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KRANZ Józef


Osoba
KRANZ Józef
Urodzony
1884
Zmarł
1939
Opis

uczestnik walk w Po­znaniu i na froncie płn. Ur. się 20 lutego 1884 r. w Śniatach (pow. gnieźnieński), w rodzinie rolni­ka Eugeniusza i Rozalii z domu Siekierka. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie krawieckim w Trzemesznie. W la­tach 1904-1906 służył w armii niemieckiej. Pod­czas I wojny światowej walczył na froncie zach., gdzie został ciężko ranny. Nie powrócił na front, zdezerterował.

Od października 1918 r. służył w Straży Ludowej na terenie Poznania. 27 grud­nia unieszkodliwił oficera 5 Pułku Grenadierów przy ul. 27 Grudnia. Rozbrajał żołnierzy niemiec­kich na Dworcu Głównym w Poznaniu. Następ­nie walczył w szeregach powstańczych, m.in. pod Rynarzewem. Uczestniczył w wyprawie gen. Żeligowskiego na Wilno. W okresie międzywo­jennym działał w licznych towarzystwach, m.in. był zastępcą Starszego Cechu Krawców.

W 1939 r. został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, gdzie zmarł w wyniku tortur. Był odznaczony m.in. Odznaką Wojska Wielkopolskiego. Żonaty z Michaliną Kędziora, miał dzieci: Janisława (1907), Maksymiliana (1908) oraz Stefanię Wandę (1910).

Bibliografia
Z. Kościański, Kranz Józef (1884-1939), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 90.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański