Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JANASIK Szczepan Stefan


Osoba
JANASIK Szczepan Stefan
Urodzony
1889
Zmarł
?
Opis

kapelan, mjr WP. Ur. 8 listopada 1889 r. w Poznaniu, w rodzinie rentiera Bartłomieja i Ma­rii z Poznańskich. W Poznaniu ukończył szkołę powszechną, a w latach 1903-1909 Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Następnie uczęszczał do Se­minarium Duchownego w Gnieźnie (1909-1913), gdzie uzyskał święcenia kapłańskie. Od 15 lutego 1914 r. był wikariuszem w Ostrowie Wlkp., potem w ko­ściele św. Marcina w Poznaniu (1 styczeń 1914 - 15 październik 1915). Jako kapelan został powołany do armii niemieckiej.

Od 1 października 1917 do 18 listopada 1918 r. był proboszczem etapowym przy komendzie eta­powej w Poznaniu, od jesieni związany z Central­nym Komitetem Obywatelskim, a później NRL. 29 stycznia 1919 r. za zgodą władz wojskowych, w stop­niu kpt. został powołany na kapelana 1 Pułku Ar­tylerii Lekkiej. Od 1 kwietnia w stopniu mjr. był proboszczem garnizonu w Poznaniu (Komenda Obozu Warownego). Funkcję tę pełnił nieprze­rwanie do 1925 r. Następnie był proboszczem w Bninie, gdzie czynnie angażował się w życie miasteczka.

Był związany z konspiracją woj­skową w Poznańskiem w 1939 r. Więziony od 18 do 26 października w Kórniku, został skazany na śmierć przez hitlerowski Sondergericht, ale dzię­ki wstawiennictwu pastora Blumeha zwolniono go. Był jeszcze kilkakrotnie aresztowany.

1 II 1942 r. wyrzucono go z probostwa. Zamieszkał w okolicy. Duszpasterzował przez całą okupację. Późniejsze jego losy nie są znane.

Bibliografia
I. Basińska, Janasik Szczepan Stefan (1889-?), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 132-133.
Autor wpisu
Michał Polak