Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

TRAEGER Albert


Osoba
TRAEGER Albert
Urodzony
1892
Zmarł
1953
Opis

pułkownik. oficer powstańczego 1 p. uł. Wlkp.

Ur. 3 lutego 1892 r. w Łodzi w rodzinie przemysłowca Gustawa Adolfa i Anny z domu Czapiewskiej. W 1912 roku ukończył w Moskwie gimnazjum , uzyskując maturę. W 1912 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Jazdy w Elizawetgradzie. Szkołę ukończył w 1914 r.. W czasie wojny służył w 4 pułku ułanów charkowskich. Awansował do stop­nia sztabsrotmistrza. Od 26 XII 1917 r. do l II 1918 r. w I KP gen. J. Dowbor-Muśnickiego jako organizator pułku d-ca szwadronu zap. w 3 p. uł.. Krótko więziony przez bolszewików na moskiewskich Butyrkach, po zwolnie­niu pracował w przedstawicielstwie Rady Regencyjnej w Moskwie /Wy­dział Konsularny/, ułatwiając oficerom - Polakom, ściganym przez bol­szewików, wydostanie się z Rosji do Polski. 15 I 1919 r. przybył do Warszawy i wstąpił do WP. Skierowany do Poznania uczestniczył w formowaniu l p. uł. wlkp. (późniejszy15 p. uł. Poznańskich). W stop­niu rtm. objął dowództwo szwadronu, a nast. dyonu /I i II szwadron/. W lipcu został z-cą d-cy pułku i p.o. oficera sztabowego. 24 V 1920 r. podczas ofen­sywy bolszewickiej na Mińsk, na rozkaz ppłk. W. Andersa objął dowództwo wydzielonego oddziału 15 p. uł. i zaatakował brygadę dońskich kozaków, zagrażającym tyłom 6 DP. Mając 200 ułanów rozbił poszcze­gólne oddziały brygady, zepchnął na błota i zmusił do złożenia broni. Wzięto 500 jeńców, tyleż koni, 8 ckm i tabory. Za czyn ten odznaczony został VM 5 kl. /nr 3901/. 26 III 1921 r. awan­sował na mjr.. Na stanowisku z-cy d-cy 15 p. uł. Pozn. pozostał do 28 I 1928r.. 22 IV 1927 r. awansował do stopnia ppłk.. 28 I 1928r. objął dowództwo 18 p. uł.. Od 27 I 1932 r. do wybuchu wojny na stanowisku rejonowego inspektora koni DOK Lublin, l IX 1939 r. bez przydziału zgłosił się do 2 p. uł. 25 t.m. kontuzjowany dostał się do niewoli niemieckiej. W 1945 r. powołany do WP i 21 XII t.r. awan­sowany do stopnia płk.. W 1946 r. prze­szedł w stan spoczynku.

Zm. 1 listopada 1953 r.. Pochowany w Poznaniu na cm. junikowskim - pole R-6 , kwatera 8, nr grobu 10. Odznaczony : VM 5 kl, KW 3x, ZKZ, odznaczeniami zagranicznymi i medalami. Ożenił się z Zofią Semoff. Dzieci: Jerzy Janusz /ur. 31 VII 1924, dr. nauk weterynaryjnych/.

Bibliografia
B. Polak, Traeger Albert (w:) Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, red. Bogusław Polak Tom II (1914-1921), Część II, Koszalin 1993, s. 220.
Autor wpisu
Bogusław Polak