Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CIESIELSKI Antoni


Osoba
CIESIELSKI Antoni
Urodzony
1877
Zmarł
1938
Opis

dowódca kom­panii krzywińskiej, st. sierż. Wojska Polskiego. Ur. 23 maja 1877 r. w Kurowie (ówczesny pow. kościański), w rodzinie rolnika Ignacego i Eleonory z Wojciechowskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Bonikowie, uczył się murarstwa w Kościanie. W 1894 r. jako czeladnik wyjechał do Nadrenii w poszukiwaniu pracy.

Od 1898 do 1901 r. służył w wojsku niemieckim. Po zwolnieniu podjął naukę w szkole budowlanej w Zerbst-Anhalt. W 1910 r. wrócił do Wielkopol­ski i osiedlił się w Krzywiniu, zakładając przed­siębiorstwo budowlane. W stopniu kpr. 3 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany do wojska niemiec­kiego, do 6 Pułku Grenadierów w Poznaniu.

Wal­czył na froncie zach. i wsch. Około 20 XII 1918 r. w stopniu sierż. wrócił do Krzywinia, a 30 grud­nia komendant miasta M. Stelmachowski powie­rzył mu dowództwo kompanii. Na jej czele walczył o Wolsztyn (5 stycznia 1919), zajął i obronił Osieczną (10-11 stycznia 1919), odpierał Niemców pod Klonowcem, dowodząc kompanią nieprzerwanie do 27 lutego na odcinku Osieczna frontu płd.-zach. Na­stępnie jako sierż. sztabowy służył w 3 p. strz. Wlkp. (57 PP), a 20 września objął dowództwo 12 kompanii po­znańskiej. 15 lipca 1920 r. z 57 Pułku Piechoty skierowany został do policji w Poznaniu, w stop­niu st. posterunkowego.

W stan spoczynku prze­szedł 31 sierpnia 1935 r. Był odznaczony: Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości oraz odzna­kami. Związek małżeński zawarł z Heleną Górną.

Bibliografia
B. Polak, Ciesielski Antoni (1877-1938), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B.Polak, Poznań 2002, s. 58.
Autor wpisu
Bogusław Polak