Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

LESSIŃSKI Mieczysław


Osoba
LESSIŃSKI Mieczysław
Urodzony
1886
Zmarł
1953
Opis

organiza­tor szefostwa weterynaryjnego Dowództwa Głów­nego w Poznaniu, ppłk. lekarz weterynarii WP. Ur. 6 czerwca 1886 r. w Ostrowie Wlkp., w rodzinie urzędnika Sta­nisława i Marii z Kwietniewskich. Ukończył gim­nazjum w Ostrowie i Akademię Weterynaryjną w Berlinie. Dyplom uzyskał w 1915 r. Od 7 sierpnia 1914 do 16 grudnia 1918 r. wcie­lony do armii niemieckiej, po wybuchu powstania 2 lutego 1919 r. zgłosił się do dyspozycji Dowództwa Głównego w Poznaniu, obejmując szefostwo we­terynaryjne. Po zgłoszeniu się do służby lekarza weterynaryjnego W. Koplińskiego, starszego datą uzyskania dyplomu i czasu służby, zrezy­gnował na jego korzyść ze stanowiska, sam przystąpił do organizacji pierwszego szpitala dla koni.

Dekretem Komisariatu NRL nr 60 (z 2 maja 1919) mianowany został por. lekarzem we­terynarii, a dekretem nr 62 (z tegoż dnia) - rtm. oraz nr 63 (również z tego dnia) - mjr. lekarzem weterynarii. Od 15 listopada 1919 r. był Szefem Wete­rynaryjnym w DOGen., potem DOK Poznań.

Po wojnie prowadził wykłady z lecznictwa koni w Wojsku Polskim. Autor wielu prac z dziedziny hodowli wojskowych. W 1939 r. był szefem Służby Wete­rynaryjnej Armii „Poznań”. W latach 1939-1945 przebywał w obozie jenieckim.

Zm. w 1953 r. M.in. był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Bibliografia
J. Basiński, Lessiński Mieczysław (1886-1953), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 193.
Autor wpisu
Michał Polak