Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BRZOZOWSKI Józef


Osoba
BRZOZOWSKI Józef
Urodzony
1900
Zmarł
1981
Opis

powstaniec wielkopolski, por. rez. WP. Ur. się 14 maja 1900 r. w Omulu (ówczesny powiat lubawski) w rodzinie Antoniego i Matyldy z domu Komosińskiej. Po ukończeniu edu­kacji szkolnej w rodzinnej miejscowości odbył do roku 1918 praktyczną naukę za­wodu w zakładzie kowalskim. Ochotniczo wstąpił do powstania wielko­polskiego (od 6 stycznia 1919 r. do 16 lutego 1919 r.).

Szlak bojowy rozpoczął w Inowrocławiu. następnie uczestniczył w walkach na froncie północnym (na odcinku bydgoskim): Brzoza, Romanowo, Rynarzewo, Wielowieś, Złotniki Kujawskie. Służył w 5 p.strz.wlkp., później w pierwszej kompanii 9 p.strz.wlkp. Otrzymał stopień plut.. Po przemianowaniu tej jednostki na 67 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, gdzie został ranny. Przebywał w szpitalu w Jarocinie. Po zakończe­niu działań militarnych służył zawodowo w wojsku (majster wojskowy - podkuwacz, ślusarz, rusznikarz). Awansował do stopnia sierż.. W 1927 r. skierowany został na kurs maszynistów parowozowych do Zgierza dla potrzeb wojska.

Uczestniczył w wojnie 1939 r., m.in. w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał od 19 września do 28 października 1939 r. Odzyskawszy wolność powrócił do Brodnicy. Podczas okupacji pracował jako kolejarz. Po powołaniu w Brodnicy Rejonowej Komendy Uzupełnień (RKU) był tam zatrudniony od 1 lutego do 31 maja 1945 r.. Następnie przeszedł do pracy w kolejnictwie. W Żaganiu uruchomił parowozownię. Rozkazem z dnia 4 kwietnia 1947 r. mianowany został podporucznikiem rezerwy. W 1972 otrzymał stopień por. rezerwy.

W stan spoczynku przeszedł jako pracownik PKP z dniem 30 czerwca 1962 r.. We wniosku odznaczeniowym Wielkopolskiego Krzyż Powstańczego z 1968 r. zapisano: „Brzozowski Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 6 stycznia 1919 uczestniczył w bitwach o oswobodzenie Inowrocławia, Złotnik Kujawskich, Turkowa, Nakła, Chojnic i Tucholi. Brał również czynny udział w ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej”.

Zm. w Brodnicy 30 lipca 1979 r., pochowany na miejsco­wym cmentarzu parafialnym. Żonaty z Jadwigą z domu Granica (ur. 12.01.1907 - zm. 25.07.1981 r.) posiadał dwoje synów: Józefa (1926-1994) i Piotra (ur.1942). Odznaczony: Medalem Niepodle­głości, Medalem Pamiątko­wym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Medalem „Za Długoletnia Służbę”, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Odznaką Pamiąt­kową 67 Pułku Piechoty, Odznaką Grunwaldzką, Odznaką Wzorowego Żołnierza, Odznaką „Przodujący Kolejarz”.

Bibliografia
Z. Kościański, Brzozowski Józef (1900-1981), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIV, red. B. Polak, Poznań 2017, s. 23.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański