Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

16 listopada 1918

Józef Piłsudski notyfikuje powstanie odrodzonego państwa polskiego.

– Józef Piłsudski w depeszy o notyfikującej powstanie państwa polskiego zawarł stwierdzenie, że „obejmuje wszystkie ziemie zjednoczonej Polskiˮ.

– Dzieci szkół ludowych na Łazarzu i Górczynie podjęły akcje strajkową, domagając się nauki w języku polskim.

– Nieudana próba zdobycia broni w Forcie IX na Górczynie.