Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

15–17 listopada 1918

Przedstawiciele zaboru pruskiego w Warszawie.

– Przedstawiciele Wielkopolski, Pomorza i Śląska udali sie na rozmowy z Józefem Piłsudskim w sprawie udziału w rządzie. Wśród delegatów byli Wojciech Korfanfy, Władysław Seyda oraz Wojciech Trąmpczyński. Na funkcję premiera proponowano W. Korfantego lub W. Trąmpczyńskiego. Piłsudski na tym stanowisku widział J. Moraczewskiego oraz przewidywał trzy stanowiska ministerialne dla Wielkopolan.

– nad Poznaniem pojawiły się niemieckie samoloty rozrzucające ulotki, w których wzywano do zachowania spokoju.