Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

14 listopada 1918

Powołanie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.

– Przekształcenie Kierownictwa Komitetu Obywatelskiego w  Poznaniu w Komisariat Naczelnej Władzy Ludowej. Wydano ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów do sejmu dzielnicowego, oraz odezwę do społeczeństwa w sprawie oczekiwania na wynik kongresu pokojowego, który z udziałem Polaków ustali zachodnie granice Polski. Przy Komisariacie powołano Wydział Bezpieczeństwa, którym kierował mec. ppor. Jan Maciaszek.

– Powstały Rady Ludowe w Kościanie, Śmiglu, Śremie, Pleszewie, Opalenicy.