Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

13 listopada 1918

Wprowadzenie kolejnych Polaków do Wydziału Wykonawczego RRŻ.

–  W wyniku tzw. „zamachu na Ratusz”, pod naciskiem żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, z Wydziału Wykonawczego RRŻ usunięto 4 Niemców, a na ich miejsce wprowadzono ppor. Bohdana Hulewicza, ppor. Mieczysława Palucha, Henryka Śniegockiego i Zygmunta Wizę.