Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

12 listopada 1918

Ujawnienie w Poznaniu tajnego Komitetu Obywatelskiego.

– (11–12 XI)  polscy posłowie do parlamentu pruskiego i parlamentu Rzeszy odbywali zjazd w Hotelu „Bazarˮ. Zdecydowali o ujawnieniu Komitetu Obywatelskiego, przekształconego w  Tymczasową Radę Ludową z jej Komisariatem, trzyosobowym kierownictwem: ks. Stanisław Adamski (Wielkopolska), Adam Poszwiński (Pomorze), Wojciech Korfanty (Śląsk).

– w powiatach nieujawnione Komitetu Obywatelskie przekształcano w Rady Ludowe.

– ppor. Mieczysław Paluch skupił wokół kilkudziesięciu młodych oficerów i podoficerów. Zbierano informacje o Polakach, żołnierzach powracających z frontu.

– w Poznaniu porządek w mieście zapewnić miała Straż Obywatelska z komendantem J. Langem na czele. W skład komendy weszło 3 Polaków, 2 Niemców i 2 Żydów. Podobne formacje porządkowe tworzono w innych miastach.

– Odbyło się poszerzone spotkanie Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, której tematem było wyznaczenie daty wybuchu walk powstańczych. Przeciwko planom zaprotestował ks. Stanisław Adamski, co skłoniło konspiratorów do zaniechania przygotowań. POWZP podporządkowała się Mieczysławowi Paluchowi.