Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

5 grudnia 1918

Zakończenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

– Podczas trzech dni zjazdu poruszano ważkie tematy dotyczące granic odrodzonego państwa polskiego, stosunków społecznych i etnicznych, a także polityki międzynarodowej. W przyjętej przez uczestników zjazdu ogólnej rezolucji stwierdzano m.in. konieczność naprawienia krzywd, które wyrządziły swoją agresją państwa ościenne „a w sprawie naszej dzielnicy bez zgody naszej i współdziałania naszego przesądzać nie wolnoˮ. Domagano się, by: „z państwem polskim złączyły się te dzielnice byłego królestwa pruskiego, w których mieszka od wieków ludność polskaˮ.

– Sejm wybrał 80-osobową Naczelną Radę Ludową. W obecności 62 członków wyłoniono Prezydium, do którego weszli: ks. Antoni Wolszleger (Warmia), ks. Paweł Pośpiech (Śląsk), Karol Rzepecki, Czesław Meissner (Wielkopolska). Komisariat NRL tworzyli ks. Stanisław Adamski i Władysław Seyda (Wielkopolska), Wojciech Korfanty i Józef Rymer (Śląsk), dr Stefan Łaszewski (Pomorze), Adam Poszwiński (Kujawy). Podkomisariaty powołano w Bytomiu dla Śląska i Gdańsku dla Pomorza.