Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

9 grudnia 1918

Naczelna Rada Ludowa protestuje przeciwko nadużyciom formacji niemieckich.

Na ziemiach polskich zaboru pruskiego zanotowano niemieckie formacje zbrojne „Heimatschutzu”, które swym zachowaniem wzbudzały niepokój wśród polskim mieszkańców. W związku z tym Naczelna Rada Ludowa wysłała do rządu w Berlinie protest przeciwko nadużyciom niemieckich dowódców, których zachowanie: „świadczy wyraźnie o antypolskim i antyrewolucyjnym działaniuˮ.