Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

11 grudnia 1918

Roman Dmowski prezentuje delegatom zaboru pruskiego plan sprowadzenia do Polski wojsk gen. Józefa Hallera.

Roman Dmowski zaprezentował polskim działaczom z zaboru pruskiego plan wprowadzenia do teatru działań politycznych i wojskowych wojsk gen. Józefa Hallera. Jego żołnierze korzystając ze wsparcia strony francuskiej mieli przypłynąć do Gdańska, następnie zostać przetransportowani do Torunia.