Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

13 grudnia 1918

Zerwanie stosunków pomiędzy rządem polskim a rządem niemieckim.

– Do zerwania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim a rządem niemieckim doszło z powodu wielu czynników. Przyczyniła się do tego agresywna polityka Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Związek Marchii Wschodniej, tzw. Hakata), rozbudowa oddziałów „Heimatschutzu”, brak porozumienia w sprawie przyszłości terenów polskich z zaboru pruskiego.

– Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę wzywająca Polaków do bojkotu wyborów do Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenia Krajowego w Berlinie.

– Do Kalisza dotarły pododdziały Pierwszego Batalionu Pogranicznego, które w obecności płk. Józefa Lewszeckiego – pierwszego dowódcy IX Kaliskiego Okręgu Wojskowego, złożyły przysięgę na rotę Wojska Polskiego.