Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

16 grudnia 1918

Próba podjęcia rozmów w sprawie rekonstrukcji rządu J. Moraczewskiego.

– Przedstawiciele Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej wyjechali do Warszawy w sprawie rekonstrukcji rządu Jędrzeja Moraczewskiego i udziału w nim działaczy polskich z ziem zaboru pruskiego. Tematem rozmów miało być również zagadnienie udziału mieszkańców tych ziem w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Delegacja została zatrzymana na granicy i odesłana do Poznania. Do stolicy dotarł tylko sekretarz NRL Karol Rzepecki.

– Ppor. Ludwik Bociański zorganizował w Pleszewie dwie kompanie ochotników, których zadaniem było patrolowanie miejscowej granicy Prus z Królestwem Kongresowym wzdłuż Prosny.