Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

20 grudnia 1918

Organizacja i ćwiczenia oddziałów zbrojnych oraz towarzystw patriotycznych.

– W Wielichowie i okolicznym miejscowościach działacze niepodległościowi organizowali spotkania z Polakami, byłymi żołnierzami, organizowali oddziały zbrojne, prowadzali szkolenia wojskowe i pogadanki. Janowi Andrzejewskiemu powierzono rozbudowę Służbę Straży i Bezpieczeństwa, co czynił m.in. poprzez rekwirowanie broni w powiecie śmigielskim.

– Berlin wydał nakaz usunięcia polskich kontrolerów z Komisji Kolonizacyjnej w Poznaniu, który ostatecznie nie został wykonany.