Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

21 grudnia 1918

Wychodzi pismo żołnierskie „Druhˮ.

– Rozpoczęto wydawanie pisma „Druhˮ, którego redaktorem został Roman Wilkanowicz, a wydawcą Polski Komitet Żołnierski.

– Rada Ludowa na miasto Poznań zorganizowała w Hotelu „Bazarˮ wiec polskich kolejarzy. Kilkaset osób protestowało przeciwko tworzeniu „rządu partyjno-socjalistycznego w Warszawieˮ, domagano się przyłączenia