Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

26 grudnia 1918

Ignacy J. Paderewski przyjeżdża do Poznania.

– Komenda V Korpusu Armii w Poznania otrzymała dyspozycję z Berlina, że na poznańskim dworcu należy zakomunikować Paderewskiemu, iż rząd niemiecki umożliwia mu swobodny przejazd z Gdańska do Warszawy, bez zatrzymywania się w Poznaniu.

– o godz. 20.00 przyjeżdża Paderewski. Towarzyszy mu żona, Helena, sekretarz oraz członkowie brytyjskiej misji wojskowej. Wśród wiwatującego tłumu, w blasku pochodni, gdyż Niemcy nie zapalili miejskich lamp, cieszący się niezmierną sympatią artysta i polityk dotarł do Hotelu „Bazarˮ. Tam artysta wygłosił do zebranych przemówienie. W obawie przed łączeniem jego osoby z niekontrolowanymi wydarzeniami w mieście (co bardzo skomplikowałoby jego położenie dyplomatyczne w Paryżu i w Warszawie), odtąd przestał publicznie pojawiać się w mieście.