Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

28 grudnia 1918

Kpt. Stanisław Taczak pierwszym dowódcą wojsk powstańczych.

– Komisariat NRL wydał oświadczenie, w którym stwierdzano m.in. „Patrząc na krwawe wypadki, które rozegrały się w ostatnich dniach w mieście naszym, podlegamy uczuciom najsprzeczniejszym […] Żal i boleść przenika nas z powodu niewinnych ofiar strzelaniny […] Wreszcie podziw i cześć wyrażamy wszystkim żołnierzom Polakom, wszystkim członkom Straży Obywatelskiej, Sokołom, Skautom i całej młodzieży patriotycznej, która w chwili niebezpieczeństwa grożącego pospieszyła do broni. Krew polska w Poznaniu polała się w obronie koalicji”.

– Polacy zajęli Fort Grolmana, koszary 47 pułku piechoty mieszczące się na Jeżycach, koszary strzelców konnych. Podjęto nieudaną próbę zajęcia koszar 6 pułku grenadierów.

– Podczas wieczornej konferencji w „Bazarze”, w której brali udział działacze niepodległościowi, członkowie NRL oraz Komisariatu NRL, wkroczyła grupa członków Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego z Romanem Wilkanowiczem na czele, żądając kontynuacji walk. Komisariat NRL mianował kpt. Stanisława Taczaka tymczasowym głównodowodzącym wojskami powstańczymi. Józef Piłsudski telefonicznie zaakceptował nominację.