Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

20 stycznia 1919

Utworzenie organów sądowniczych Dowództwa Głównego.

Rozporządzenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej o strukturze i zakresie działania sądownictwa wojskowego przy Dowództwie Główny. Zapisano w nim, że: „Rozpatrywaniu przez sądy wojskowe podlegają wszystkie czyny karygodne (oraz przestępstwa rozporządzeń wojskowych i cywilnych) popełnione przez wojskowych należących do Wojska Polskiego bez względu na to czy oni składali przysięgę lub nieˮ.