Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

21 stycznia 1919

Rozkazy Dowództwa Głównego w sprawie przysięgi oraz formy odznak i umundurowania wojsk wielkopolskich.

– Gen. Józef Dowbor Muśnicki wydał rozkazał dowódcom odebrać od podległych żołnierzy przysięgę na rotę ustanowioną przez Naczelną Radę Ludową: „W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę [...] że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwowąˮ. 

– Rozkazem gen. Józefa Dowbora Muśnickiego wprowadzono jednolite umundurowanie oraz odznaki dla artylerii i piechoty.