Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

25 stycznia 1919

Formalne zniesienie pruskich przepisów ograniczających naukę w języku polskim.

– Wojciech Trąmpczyński, jako prezes prowincji poznańskiej wydał rozporządzenie znoszące pruskie regulacje zabraniające nauki w języku polskim. Przepisy obowiązywały na terenie zajętym przez wojska powstańcze.

– posterunek powstańczy w Kargowej został wzmocniony przez kompanię wolsztyńską pod dowództwem ppor. Stanisława Tomiaka a posterunek w Babimoście uzupełniony o kampanię wielichowską ppor. Kazimierza Szcześniaka.