Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

26 stycznia 1919

Złożenie przysięgi przez Wojska Wielkopolskie w Poznaniu.

– Na Placu Wilhelmowskim, obecnie Placu Wolności, w trzydziestym dniu Powstania, najpierw gen. Józef Dowbor-Muśnicki następnie żołnierze 1 pułku strzelców wielkopolskich oraz pułku konnych Strzelców Straży Miasta Poznania złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Uroczystościom towarzyszyło przekazanie pułkowi strzelców sztandaru, msza święta, a na zakończenie defilada piechoty, kawalerii i artylerii. O godz. 15.00 odbył się przegląd Straży Ludowej miasta Poznania: 6 batalionów, w skład których wchodziły 22 kompanie (3758 osób, w tym 1170 uzbrojonych).

– Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, z powodu trwających walk nie przeprowadzone na terenie byłego zaboru pruskiego. Reprezentanci tych ziem mieli wejść w skład Sejmu na podstawie politycznych ustaleń pomiędzy Komisariatem NRL, a rządem w Warszawie.