Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

19 lutego 1919

Nowy podział wojskowy terenów opanowanych przez powstańców.

– W miejsce 9 okręgów wojskowych i czterech grup frontów wprowadzono podział na trzy nowe okręgi wojskowe. I Okręg Wojskowy – północny, pod dowództwem ppłk. Kazimierza Grudzielskiego; II Okręg Wojskowy – zachodni, pod dowództwem płk. Michała Milewskiego; III Okręg Wojskowy – południowy, pod dowództwem płk. Adolfa Jana Kuczewskiego. Dowództwo okręgów miało odpowiadać zarówno za proces utrzymania zdobyczy, jak i naboru nowego rekruta w ramach ogłoszonego powszechnego poboru.

– Na odcinku ostrzeszowskim walki prowadzono o miejscowość Korzeń, a na odcinku chodzieskim Polacy zdobyli wieś Radwanki.