Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

20 lutego 1919

10 posiedzenie Komisji Międzysojuszniczej w sprawie łamania warunków rozejmu.

W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Międzysojuszniczej w sprawie łamania przez Niemców warunków rozejmu, m.in. prowadzenia działań zaczepnych oraz ostrzału artyleryjskiego pozycji powstańczych i miejscowości. Strona niemiecka starała się przenieść odpowiedzialność na niepodporządkowane jej formacje zbrojne.