Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

22 lutego 1919

Depesza Komisji Międzysojuszniczej w sprawie łamania warunków rozejmu.

Komisja Międzysojusznicza w Warszawie poinformowała depeszą Sekretariat Generalny Konferencji Pokojowej w Paryżu, że rząd polski każdego dnia protestuje przeciwko łamaniu postanowień rozejmowych w Trewirze. Stwierdzono m.in. „Udział artylerii w operacjach oznacza jasno, że nie chodzi tu o sporadyczne poczynania band, wymykających się spod kontroli dowództwa. Usiłując wejść w kontakt z władzami niemieckimi, aby położyć kres tej sytuacji, Komisja uważa za konieczne zasygnalizować Wam to rzucające się w oczy pogwałcenie rozejmu”.