Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

BASZKÓW
Na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce na prawo od głównej alejki, znajduje się symboliczny grób parafian poległych w latach 1914-20, otoczony betonowym krawężnikiem.
Więcej
BASZKÓW