Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

BOREK
Na cmentarzu parafii dubińskiej, w ostatnim rzędzie pod płotem od strony zachodniej, spoczywa Andrzej Kaczmarek z Domaradzic (1886-1919), sierżant z 1. kompanii 1. Pułku Piechoty Powiatu Rawickiego
Więcej
BOREK