Materiały edukacyjne

Materiały promocyjne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

Jak odebrać pakiet?

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie wydał materiały promocyjne na stulecie niepodległości Polski.

Pakiet zawiera m.in. zdjęcia, pisma i ulotki dotyczące działalności zbrojnej w latach 1914–1918 zmierzającej do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Materiały mogą być wykorzystywane m.in. przez nauczycieli podczas lekcji historii lub przy tworzeniu gazetki szkolnej.

W załączniku materiały do pobrania.

Drukowaną wersję pakietu można odebrać w siedzibie Oddziału IPN w Warszawie przy ul. Stawki 2 (Intraco), 6 piętro,  pok. 613 (tel. 22 860 70 68, 22 860 70 23).