Miejsca Pamięci

RYCZYWÓŁ (wieś gminna w powiecie obornickim)

Na południowym skraju cmentarza parafialnego wznosi się pomnik z kostek kamiennych, kształtem przypominający obelisk. Na jego czołowej ścianie znajduje się napis Cześć poległym, krucyfiks, plakieta z orłem w koronie i tablica z nazwiskami 69 parafian, którzy stracili życie w latach 1914-20. Spośród 12 osób wymienionych w górnej części tablicy LS uwzględnia Jana Bromberka (1897-1919), szeregowca z 1. kompanii rogozińskiej, poległego 25 II pod Łopiszewem, i Franciszka Celiana (Celjana; bez bliższych danych).