Miejsca Pamięci

 

Poniżej lista najważniejszych „Miejsc Pamięci” Powstania Wielkopolskiego: mogiły, tablice pamiątkowe, pomniki, inne upamiętnienia.

Zostały one zamieszczone również na „Mapie Pamięci Powstania Wielkopolskiego”.


„Od powstania wielkopolskiego minęło już tyle lat, że nie należy ono już w zasadzie do niczyjej indywidualnej pamięci biograficznej, nie jest wspomnieniem opartym na własnym przeżyciu; wspomnieniem, o którym ktoś żyjący mógłby powiedzieć „przypominam sobie, że...” Minął też już czas, gdy wydarzenia powstania dotykały bezpośrednio rodzin – braci czy stryjów. Teraz powstańcy to – co najwyżej – dziadkowie i pradziadkowie, a wiedzę o wydarzeniach sprzed lat czerpie się z opracowań, książek albo filmów, a nie z bezpośrednich relacji. Powstanie staje się więc przedmiotem już nie pamięci indywidualnej, ale historycznej pamięci zbiorowej” (prof. Marek Ziółkowski).
Dlatego tak ważna jest nasza troska o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Na przestrzeni ostatnich lat mozolną pracę dokumentacyjną wykonał Pan Paweł Anders, który sfotografował i opisał setki taki miejsc. Przedstawiamy plon jego badań i prac. Zdjęcia ilustrujące opisane obiekty wykonywane były na przestrzeni wielu lat, dlatego obecnie ich stan zachowania może być inny niż prezentowany.