Miejsca Pamięci

BIEŹDZIADÓW (gmina Żerków, powiat jarociński)

Obok kaplicy, która stoi przy głównej drodze wsi, po jej wschodniej stronie (wejście przez oddzielną bramkę po czterech schodkach), usytuowano symboliczną mogiłę ofiar I wojny światowej, z betonowym obramowaniem. Pod wolno stojącym krzyżem znajduje się ozdobna betonowa płyta, zwieńczona zniczem. Na niej poniżej stylizowanych skrzyżowanych szabel wypisano nazwiska 22 poległych mieszkańców wsi. Spośród nich LS wymienia Wincentego Taszarka (1900-19), szeregowca z 7. kompanii 1. pułku strzelców wielkopolskich, zmarłego 7 II w Kcyni z odniesionych ran.