Miejsca Pamięci

BIAŁY KAŁ (gmina Pakosław, powiat rawicki)

Na skraju dawnego cmentarza ewangelickiego znajduje się grób nieznanego powstańca, poległego w 1919 r. Mogiła, nakryta płytami granitowymi, ma ogrodzenie łańcuchowe na słupkach metalowych oraz ustawiony 22 VII 1969 r. nagrobek w formie płyty marmurowej z napisem informacyjnym, za którym stoi krzyż z rurek metalowych. Dojście z południowego krańca wsi drogą odchodzącą od szosy Pakosław–Sułów naprzeciwko gospodarstwa nr 16 (ostatniego przed granicą z woj. dolnośląskim, która do 1939 r. była granicą państwową) 300 m na wschód do kępy zadrzewień.